Müslümanlar ve İslam

Müslümanlar ve İslam Hakkında Analizler

Müslümanlar ve İslam, dünyanın en hızlı büyüyen dini grubu olarak karşımıza çıkıyor. Müslümanların büyümesi ve bölgesel göçü, çoğu zaman bazı embesil beyinlerce IŞİD ile iltisaklandırılmakta, İslam adına şiddet eylemleri gerçekleştiren bu şeytani herifler İslam dinine zarar vermektedir. Birçok ülkede siyasi tartışmalarda Müslümanlarla alakalı bir çok şey ve gerçekler iyi bilinmiyor.  Müslüman nüfusa sahip bir ülkede yaşayan Amerikalıların çoğu, İslam hakkında çok az şey bildiklerini veya hiçbir şey bilmediklerini söylediler .

Son yıllarda yayınlanan birkaç  Araştırma Merkezi raporundan derlenen, Müslümanlarla ilgili bazı önemli soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz:

Müslümanlar ve İslam, Kaç Müslüman var? Onlar nerede yaşıyor?

Yapılan araştırma e tahminlere göre, 2015 itibariyle dünyada 1,8 milyar Müslüman vardı – dünya nüfusunun kabaca %24’ü.  Ancak İslam şu anda dünyanın en büyük ve hızlı büyüyen dini olarak karşımıza çıkmaktadır.  Nitekim mevcut demografik eğilimler devam ederse, bu yüzyılın sonuna kadar Müslümanların sayısının Hıristiyanların sayısını ikiye katlaması bekleniyor.

Dinin yedinci yüzyılda ortaya çıktığı Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülke ağırlıklı olarak Müslüman olmasına rağmen, bölge dünya Müslümanlarının sadece %20’sine ev sahipliği yapıyor . Endonezya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Türkiye’deki büyük nüfus da dahil olmak üzere, dünyadaki Müslümanların çoğunluğu (%62) Asya-Pasifik bölgesinde yaşıyor.

Endonezya şu anda dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesidir, ancak Pew Araştırma Merkezi, Hindistan’ın 2050 yılına kadar (çoğunluğu Hindu olan bir ülke olarak kalırken) 300 milyondan fazla Müslüman ile bu ayrıma sahip olacağını tahmin ediyor.

Avrupa’daki Müslüman nüfus da artıyor; 2050 yılına kadar tüm Avrupalıların %10’unun Müslüman olacağını tahmin ediyoruz .

ABD’de kaç Müslüman var?

Tahminimize göre ABD’de her yaştan yaklaşık 3,45 milyon Müslüman veya ABD nüfusunun yaklaşık %1,1’i var. Bu, İngilizce, Arapça, Farsça ve Urduca’nın yanı sıra İngilizce olarak gerçekleştirilen 2017 ABD Müslümanları anketinden elde edilen nüfus sayımı istatistikleri ve verilerinin analizine dayanmaktadır. Aynı analize dayanarak Pew Araştırma Merkezi de ülkede 2,15 milyon Müslüman yetişkin olduğunu ve bunların çoğunluğunun (%58) göçmen olduğunu tahmin ediyor.

Demografik tahminlerimiz , Müslümanların 2050 yılına kadar ABD nüfusunun %2.1’ini oluşturacağını ve ülkedeki en büyük ikinci inanç grubu olarak din temelinde Yahudi olarak tanımlayanları geride bırakacağını tahmin ediyor (hiçbir inancı olmadığını söyleyenler dahil değil).

2013 Pew Araştırma Merkezi raporu , kalıcı oturma statüsü (yeşil kartlar) verilen göçmenlerin Müslüman payının 1992’de yaklaşık %5’ten 2012’de kabaca %10’a yükseldiğini ve o yıl yaklaşık 100.000 göçmeni temsil ettiğini tahmin ediyor.

Küresel Müslüman nüfusu neden artıyor?

İslam’ın öngörülen hızlı büyümesinin arkasında iki ana faktör var ve her ikisi de basit demografiyi içeriyor . Birincisi, Müslümanların diğer dini grupların üyelerinden daha fazla çocuğu var. Dünya çapında her Müslüman kadının ortalama 2.9 çocuğu varken, diğer tüm gruplarda bu oran 2.2.

Müslümanlar aynı zamanda tüm büyük dini grupların en küçüğüdür (ortalama yaş 2015’te 24), ve gayrimüslimlerin ortalama yaşından yedi yaş daha küçüktür. Sonuç olarak, Müslümanların daha büyük bir kısmı hayatlarının çocuk sahibi olmaya başladıkları noktadadır veya yakında olacaktır. Bu, yüksek doğurganlık oranlarıyla birleştiğinde, Müslüman nüfus artışını hızlandıracaktır.

Göç, küresel nüfusu değiştirmezken, Kuzey Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere bazı bölgelerde Müslüman nüfusun artmasına yardımcı oluyor.

Amerikalılar Müslümanlara ve İslam’a nasıl bakıyor?

2017’de yapılan bir Pew Araştırma Merkezi anketi, Amerikalılardan dokuz dini grubun üyelerini bir “duygu termometresinde” 0 ile 100 arasında derecelendirmelerini istedi; burada 0, en soğuk, olası en olumsuz derecelendirmeyi ve 100 en sıcak, en olumlu derecelendirmeyi yansıtır. Genel olarak, Amerikalılar Müslümanlara ateistlere benzer bir ortalama 48 derece derece verdi (50).

Amerikalılar, ankette bahsedilen diğer yedi dini gruba (Yahudiler, Katolikler, ana hat Protestanlar, evanjelik Hıristiyanlar, Budistler, Hindular ve Mormonlar) daha sıcak bakıyorlar. Ancak Müslümanlara (ve diğer bazı gruplara) yönelik görüşler şimdi birkaç yıl öncesine göre daha sıcak; 2014’te ABD’li yetişkinler, benzer bir ankette Müslümanlara ortalama 40 derece not verdi.

Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi Parti’ye meyledenler Müslümanlara ortalama 39 puan vererek Demokratların Müslümanlara verdiği puandan çok daha soğuk (56).

Bu partizan boşluk, Müslümanlar ve İslam hakkında başka birçok soruya kadar uzanıyor . Gerçekten de, Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi eğilimlilerin ayrıca Demokratlara ve Demokrat eğilimlilere göre hem dünya çapında (%67’ye karşı %40) hem de ABD’de (%64) İslam adına aşırıcılıktan çok endişe duyduklarını söyleme olasılıkları daha yüksektir . %30’a karşı). Buna ek olarak, Aralık 2016’da yapılan bir anket , Demokratlardan daha fazla Cumhuriyetçinin, İslam’ın inananları arasında şiddeti teşvik etme olasılığının diğer dinlerden daha muhtemel olduğunu söylediğini ortaya koydu (Demokratların %63’üne karşı %26). Amerikalıların çoğu (%69) bugün ABD’de Müslümanlara karşı çok fazla ayrımcılığın olduğuna inanırken, görüşler yine partilere göre bölünmüş durumda: Demokratların %85’i ve Demokratlara eğilimli olanlar ve Cumhuriyetçilerin ve GOP’tan yana olanların %49’u bu görüşte.

Cumhuriyetçiler ayrıca, İslam’ın ana Amerikan toplumunun bir parçası olmadığını (%68’e karşı %37) ve İslam ile demokrasi arasında doğal bir çatışma olduğunu (%65’e karşı %30) söyleme konusunda Demokratlardan daha olasıdır.

Ocak 2016’da yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yaklaşık yarısı (%49) en azından “bazı” ABD Müslümanlarının Amerikan karşıtı olduğunu düşünüyor . Bu soruyla ilgili görüşler son 14 yılda çok daha partizan hale geldi (grafiğe bakın). Ancak Şubat 2017’de yapılan bir ankete göre, Amerikalıların çoğu ABD’de yaşayan Müslümanlar arasında aşırılıkçılığa yaygın bir destek görmüyor . Genel olarak, %40’ı ABD’li Müslümanlar arasında aşırılıkçılığa fazla destek olmadığını söylerken, %15’lik bir kesim ise hiç olmadığını söylüyor. Yaklaşık dörtte biri, ABD’li Müslümanlar arasında aşırılıkçılığa makul miktarda (%24) destek olduğunu söylüyor; %11’i çok fazla destek olduğunu söylüyor.

Avrupalılar Müslümanlara nasıl bakıyor?

2016 baharında , 10 Avrupa ülkesinin sakinlerinden ülkelerindeki kaç Müslüman’ın IŞİD gibi aşırılık yanlısı grupları desteklediğine dair izlenimlerini sorduk . Çoğu durumda, hakim görüş, “sadece bazı” veya “çok az” Müslümanın IŞİD’i desteklediğidir, ancak İtalya’da %46’sı veya çoğunun desteklediğini söylüyor.

Aynı anket Avrupalılara Müslümanları olumlu mu yoksa olumsuz mu gördüklerini sordu. Algılar Avrupa ülkeleri arasında farklılık gösteriyor: Macaristan, İtalya, Polonya ve Yunanistan’daki çoğunluk Müslümanları olumsuz gördüklerini söylerken, Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlar Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Kuzey ve Batı Avrupa’nın başka yerlerinde çok daha az yaygın. Kendilerini ideolojik skalanın sağında yer alan insanların Müslümanları olumsuz görme olasılığı soldakilere göre çok daha fazladır.

Müslüman dünyasındaki insanlar ile Batı’daki insanlar hangi özellikleri birbirine bağlamaktadır?

2011’de yapılan bir ankette Batılıların ve Müslümanların birbirleriyle ilişkilendirebilecekleri özellikler soruldu . Anket yapılan yedi Müslüman çoğunluklu ülke ve bölgede, Müslümanların %68’lik bir medyanı Batılıları bencil olarak gördüklerini söyledi. Önemli oranda pay Batılılar için şiddet içeren (ortalama %66), açgözlü (%64) ve ahlaksız (%61) gibi diğer olumsuz sıfatlar olarak adlandırılırken, daha azı “kadınlara saygılı” (%44), dürüst (%33) gibi olumlu özellikler atfediyordu. ) ve Batılılara karşı hoşgörülü (%31).

Batılıların Müslümanlara bakışı daha karışıktı. Dört Batı Avrupa ülkesinde, ABD ve Rusya’da %50’lik bir medyan Müslümanları şiddetli olarak nitelendirdi ve %58’lik bir medyan onları “fanatik” olarak nitelendirdi, ancak daha azı açgözlü, ahlaksız veya bencil gibi olumsuz kelimeler kullandı. Batılıların sadece %22’si Müslümanların kadınlara saygılı olduğunu söylerken, çok daha fazlası Müslümanların dürüst (ortalama %51) ve cömert (%41) olduğunu söyledi.

Dünyadaki Müslümanlar neye inanıyor?

Herhangi bir dini grup gibi, Müslümanların dini inançları ve uygulamaları, dünyanın neresinde yaşadıkları da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak değişir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar neredeyse evrensel olarak tek bir ALLAH (C.C.) ve Hz.Muhammed Peygamber (S.A.V.) inancıyla birleşmiş durumda ve Ramazan ayında oruç tutmak gibi belirli dini ritüellerin uygulanması yaygın.

Ancak diğer alanlarda daha az birlik vardır. Örneğin, 39 ülkedeki Müslümanlara yönelik bir Pew Araştırma Merkezi anketi, Müslümanlara , Kuran ve diğer İslami sohbet kutsal metinlere dayalı bir yasal kod olan şeriat yasasının, ülkelerindeki toprakların resmi yasası olmasını isteyip istemediklerini sordu. Bu soruya verilen yanıtlar çok çeşitlidir. Afganistan’daki Müslümanların neredeyse tamamı (%99) ve Irak’taki (%91) ve Pakistan’dakilerin çoğu (%84) resmi hukuk olarak şeriatı desteklemektedir. Ancak diğer bazı ülkelerde, özellikle Doğu Avrupa ve Orta Asya’da – Türkiye (%12), Kazakistan (%10) ve Azerbaycan (%8) dahil – nispeten az sayıda kişi şeriat kanununun uygulanmasını destekliyor.

Müslümanlar IŞİD gibi gruplar hakkında ne düşünüyor?

Son anketler , Lübnan’daki neredeyse tüm yanıt verenler ve Ürdün’deki %94 dahil olmak üzere, önemli Müslüman nüfusa sahip birçok ülkedeki çoğu insanın IŞİD hakkında olumsuz bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor. Nispeten küçük hisseler, IŞİD’i olumlu gördüklerini söylüyor. Bazı ülkelerde, Pakistanlıların çoğunluğu (%62) dahil olmak üzere, nüfusun önemli bir kısmı IŞİD hakkında fikir beyan etmemektedir.

IŞİD hakkında olumlu görüşler Nijerya’da (%14) diğer ülkelerin çoğundan biraz daha yüksek. Nijeryalı Müslümanlar arasında %20’si IŞİD’i olumlu gördüklerini söylüyor (Nijeryalı Hristiyanların %7’sine kıyasla). Ülkede yıllardır terör kampanyası yürüten Nijeryalı militan grup Boko Haram, IŞİD’e bağlılık yemini etti .

Daha genel olarak, Müslümanlar çoğunlukla, İslam adına sivillere yönelik intihar bombalamalarının ve diğer şiddet biçimlerinin, Endonezya’da %92 ve Irak’ta %91 olmak üzere , nadiren veya asla haklı gösterilmediğini söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2011 yılında yapılan bir anket , Müslümanların %86’sının bu tür taktiklerin nadiren veya asla haklı olmadığını söylediğini ortaya koydu. Ek olarak %7’lik bir kesim intihar bombalamalarının bazen haklı olduğunu ve %1’i ise genellikle haklı olduklarını söylüyor.

Birkaç ülkede, Müslümanların dörtte biri veya daha fazlası, Filistin topraklarında %40, Afganistan’da %39, Mısır’da %29 ve Bangladeş’te %26 olmak üzere bu şiddet eylemlerinin en azından bazen haklı olduğunu söylüyor.

Çoğu durumda, büyük Müslüman nüfusa sahip ülkelerdeki insanlar , İslami aşırılık tehdidi konusunda Batılı ülkeler kadar endişe duyuyor ve son yıllarda giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Nijerya’da (%68) ve Lübnan’da (%67) insanların yaklaşık üçte ikisi, 2016’da ülkelerindeki İslami aşırılık konusunda çok endişeli olduklarını söyledi, her ikisi de 2013’ten bu yana önemli ölçüde arttı.

Amerikalı Müslümanlar neye inanıyor?

ABD’li Müslümanlara yönelik 2017 anketimiz, ABD’deki Müslümanların dini gruplarına karşı çok fazla ayrımcılık algıladığını ortaya koyuyor. Dahası, ABD’li Müslümanların sağlam bir çoğunluğu iktidara gelen başkanlara karşı temkinli davranıyor ve diğer Amerikalıların İslam’ı ana akım ABD toplumunun bir parçası olarak görmediklerini düşünüyor. Ancak aynı zamanda Müslüman Amerikalılar ezici bir çoğunlukla Amerikalı olmaktan gurur duyduklarını, bu ülkede çok çalışmanın genellikle başarı getirdiğine inandıklarını ve kendi hayatlarında işlerin gidişatından memnun olduklarını söylüyorlar.

Müslüman Amerikalıların yarısı, son yıllarda ABD’de Müslüman olmanın zorlaştığını söylüyor. Ve %48’i son 12 ay içinde en az bir ayrımcılık olayı yaşadıklarını söylüyor. Ancak bu ayrımcılık raporlarının yanı sıra, Müslüman Amerikalıların benzer ve artan bir oranı (%49), geçtiğimiz yıl birisinin kendilerini dinlerinden dolayı desteklediğini söylüyor. Ve %55’i Amerikalıların genel olarak ABD’li Müslümanlara karşı dostane olduğunu düşünürken, düşmanca olmadığını söyleyen sadece %14’ü.

Dini olarak çoğulcu bir toplumda yaşayan Müslüman Amerikalıların, Müslümanların çoğunlukta olduğu diğer birçok ülkedeki Müslümanlardan daha fazla gayrimüslim arkadaşa sahip olma olasılığı daha yüksektir. Anket yaptığımız 39 ülkedeki küresel medyan %95’e kıyasla, ABD’li Müslümanların yalnızca üçte biri (%36) yakın arkadaşlarının tamamının veya çoğunun da Müslüman olduğunu söylüyor .

ABD’li Müslümanların yaklaşık üçte ikisi (%65) dinin hayatlarında çok önemli olduğunu söylüyor . Yaklaşık on kişiden altısı (%59) en az her gün dua ettiğini ve %43’ü en az haftada bir dini hizmetlere katıldıklarını söylüyor. Bu geleneksel önlemlerin bazılarına göre, ABD’deki Müslümanlar, diğer birçok ülkedeki Müslümanlardan daha az dindar olmalarına rağmen, kabaca ABD Hıristiyanları kadar dindardır .

Siyasi ve sosyal görüşler söz konusu olduğunda , Müslümanların Cumhuriyetçi Parti’den (%13) daha fazla Demokrat Parti ile özdeşleşme veya ona eğilimli olma (%66) ve daha fazla hizmet sunan daha büyük bir hükümeti (%67) tercih ettiklerini söyleme olasılıkları daha yüksektir. daha az hizmet sunan daha küçük bir hükümet üzerinden (%25). Ve ABD’li Müslümanların yaklaşık yarısı (%52), 2011 (%39) ve 2007’ye (%27) göre önemli bir artışla eşcinselliğin toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğini söylüyor.

Şii Müslümanlar ile Sünni Müslümanlar arasındaki fark nedir?

Sünniler ve Şiiler, Müslümanların iki alt grubudur, tıpkı Katoliklerin ve Protestanların Hıristiyanlık içinde iki alt grup olması gibi. Sünni- Şii ayrımı yaklaşık 1400 yaşındadır ve geçmişi, Hz. Muhammed’in 632’de ölümünün ardından Müslüman toplumda liderliğin halefine ilişkin bir anlaşmazlığa kadar uzanır. İki grup İslam’ın bazı temel ilkeleri üzerinde hemfikir olsa da, farklılıklar vardır. inanç ve uygulamalarda ve bazı durumlarda Sünniler Şiileri Müslümanlar ve İslam olarak görmezler .

İran (çoğunluğu Şii olan) ile Irak ve Lübnan (bölünmüş) dahil olmak üzere birkaç ülke dışında, çok sayıda Müslüman’a sahip çoğu ülkede Şiilerden daha fazla Sünni var . ABD’de, %55’i kendilerini Sünni, %16’sı Şii olarak tanımlıyor (geri kalanı, sadece Müslümanlar ve İslam olduklarını söyleyenler de dahil olmak üzere, her iki grubu da tanımlamıyor).

Not: Müslümanlar ve İslam hakkındaki bu araştırma;  7 Aralık 2015 yılında yayımlandı. Aradan geçen zaman zarfında rakamlarda ufak tefek iniş ve çıkışlar olabilir.

4 thoughts on “Müslümanlar ve İslam

 • 18 Mart 2022 tarihinde, saat 14:30
  Permalink

  Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz. Yüz milyonlarca insanı hedef alan bu haksızlık, hukuksuzluk ve ayrımcılık karşısında Müslümanlar güçlü tepki göstermeli, meşru zeminde haklarını aramalı, mücadelesini vermeli

  Yanıtla
 • 18 Mart 2022 tarihinde, saat 15:49
  Permalink

  Emeğinize yüreğinize sağlık Allah razı olsun..

  Yanıtla
 • 19 Mart 2022 tarihinde, saat 02:39
  Permalink

  Güzel bir sayfa böyle konuların yazılması insanların bilgilendirilmesi çok güzel emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kaleminize sağlık böyle konuların devamını bekleriz.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.